Członkowie Koła: Lista CzłonkówDariusz Lipiński

Zawód wykonywany: leśnik
Członek PZŁ od 29-01-2009r.
Członek PZŁ niezrzeszony od 29-01-2009r.
Członek KŁ „Łoś” od 15-03-2010r.
Uprawnienia łowieckie:
- łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka
łowczego od 12-06-2012r.
- kurs dla osób szacujących szkody łowieckie od 05-07-2014r.
- selekcjoner od 20-11-2014r.
Pełnione funkcje w PZŁ:
- Podłowczy od 12-04-2015r. → nadal
Odznaczenia łowieckie: brak« Powrót »