2016-11-05 Uroczystości Jubileuszu 70 - lecia powstania Koła Łowieckiego „Bażant” w NamysłowieW dniu 05.11.2016 r. o godz. 16.00 w Namysłowie, Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie, rozpoczęły się uroczystości z okazji Jubileuszu 70- lecia powstania Naszego koła. Mszę Świętą koncelebrował Ks. Kapelan Marek Hula. Po nabożeństwie myśliwi wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście udali się do lokalu "Magnolia", gdzie odbyła się uroczysta zbiórka myśliwych. W trakcie uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia dla osób zasłużonych dla łowiectwa. Gościem honorowym był Prezes ORŁ kol. Zdzisław Dzwonnik. Medale i odznaczenia otrzymali:
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 25.03.2015 r.
1. Kuchczyński Krzysztof
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r.
2. Birski Zygmunt
3. Kuchczyński Leszek
4. Kuchczyński Radosław
Odznaka za Zasługi Łowieckie
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r.
1. Juchniewicz Czesława
2. Kuchczyńska Maria
Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 29.01.2015 r.
1. Juchniewicz Marek
2. Klucowicz Andrzej
3. Maryniak Sylwester
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 04.09.2015 r.
4. Kuchczyński Adam
5. Kuchczyński Radosław
6. Szymański Józef
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 02.06.2016 r.
7. Legieda Arkadiusz
8. Marszałek Mateusz
9. Piechota Waldemar
10. Szymański Tomasz
11. Wołczański Ryszard
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w tym samym dniu, podczas uroczystości Hubertowin Opolskich w Brzegu, Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r. Naszemu Kołu zostało nadane odznaczenie "Złom".
Zarówno Mszę Świętą jak i uroczystą zbiórkę uświetnił Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Okręgu Wałbrzyskiego "Odgłosy Kniei". Po zbiórce odbyła się biesiada myśliwska, w której uczestniczyło 180 osób, w tym myśliwi z naszego koła, przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz prywatni przedsiębiorcy.

Autorem tekstu jest Sekretarz Koła Łowieckiego "Bażant" w Namysłowie, Kolega Mirosław Łyżniak


W związku z otrzymanym zaproszeniem nasze Koło w oficjalnych uroczystościach Jubileuszu 70 – lecia powstania KŁ „Bażant” w Namysłowie, reprezentowane było przez Kolegów Prezesa Radosława Kilana oraz Łowczego Koła Romualda Szulakowskiego.

PS
Koło Łowieckie „Bażant” w Namysłowie powstało jako pierwsze na terenie powiatu namysłowskiego po II wojnie światowej w 1946 roku i należy do najstarszych Kół Łowieckich w województwie opolskim. Założycielami Koła byli między innymi Koledzy Kuchczyński Walenty, Czerny (inicjator założenia i Pierwszy Prezes Koła), Antonowicz Franciszek i Klim Piotr.
Przy tej okazji warto wspomnieć o fakcie, iż Kolega Franciszek Antonowicz współzałożyciel i członek KŁ „Bażant”, w 1963 roku jest współzałożycielem Naszego KŁ „Łoś” w Namysłowie i pełnił funkcję Prezesa w okresie od 26.04.1972r. do 20.04.1974r. oraz Sekretarza Koła w okresie od 12.05.1977r. do 11.04.1981r.
Identyczne korzenie łączące KŁ „Bażant” z Naszym Kołem to historia Kolegi Piotra Klima również współzałożyciela i członka KŁ „Bażant”. Kolega Piotr Klim jest jednym z pierwszych członków Naszego KŁ, który pełnił funkcję Łowczego Koła w latach od 1966r.do 1968r. a funkcję Prezesa Koła obejął po Kol. Franciszku Antonowiczu i pełnił ją od 20.04.1974r. do 19.06.1976r.
Z szeregów KŁ „Bażant” wywodzą się również członkowie Naszego KŁ, należą do nich Koledzy:
2001 – Bogdan Nawara,
2003 – Krzysztof Matuszek,
2011 – Jerzy Nowowiejski.

Jak widać historia naszych Kół jest mocno z sobą związana, tą historię tworzą przede wszystkim ludzie. Wszystkim członkom Koła Łowieckiego „Bażant” ich rodzinom i sympatykom z okazji ich Jubileuszu życzymy wielu sukcesów na niwie łowieckiej i życiu osobistym. Jednocześnie życzmy sobie aby współpraca pomiędzy Naszymi Kołami układała się równie dobrze jak do tej pory.

Pragnę bardzo podziękować Zarządowi Koła „Bażant” a w szczególności Sekretarzowi Koła, Koledze Mirosławowi Łyżniakowi za udostępnienie zdjęć i za tekst, w który je zaopatrzył, jak również Koledze Krzysztofowi Matuszkowi, za którego staraniem i pośrednictwem, zdjęcia z Jubileuszu zaprzyjaźnionego Koła, trafiły na naszą witrynę.

Z myśliwskim
Darz Bór
Wojciech Wdowikowski
« Powrót »